Her Mevsim Estetik İçin


ed-da

Sulama ve Peyzaj


TASARRUF İÇİN OTOMATİK SULAMAYI SEÇİNBitkiler normal gelişmelerini sürdürebilmeleri için suya ihtiyaç duyarlar. Bu su, kökleri aracılığıyla topraktan alınır. Bitkilerin büyüme mevsimi boyunca, toprakta bitki kök bölgesinde yeterli miktarda nemin bulunması oldukça önemlidir. Gereğinden az ya da fazla toprak nemi, bitki gelişmesini olumsuz yönde etkiler ve verim azalmasına neden olur.

Toprakta bitki kök bölgesinde depolanan nemin kaynağı öncelikle yağışlardır. Bitki büyüme mevsimi boyunca düşen yağış miktarı ve dağılımı bitki su ihtiyacını karşılayacak düzeyde ise sorun yoktur. Aksi durumda, bitki su ihtiyacının yağışlarla karşılanamayan kısmının sulama ile bitki kök bölgesine verilmesi gerekmektedir.

Özetle sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarının yağışlarla karşılanamayan kısmının toprağa verilmesidir.


Sulamanın yararları şu şekilde sıralanabilir
1. Bitki su ihtiyacı tam olarak karşılandığından devamlı ve kararlı bitkisel üretim yapılır,verim artar.
2. Diğer tarımsal girdilerin etkinliği artar.
3. Topraktaki fazla tuzun yıkanması sağlanır.
4. Toprakta mevcut taban taşı yumuşatılır.
5. Toprak ve bitki civarındaki hava serinletilir.
6. Bazı sulama yöntemlerinde gübreler ve tarım ilaçları su ile birlikte verilebilir.
7. Yine bazı sulama yöntemlerinde dondan korunma sağlanabilir.
Sulamadan beklenen yararın sağlanması ancak tekniğine uygun sulama yapılması ile mümkündür. Aksi durumda, özellikle aşırı su uygulanması ile drenaj, toprağın tuzlulaşması, erozyon vb. sorunlarla karşılaşılır.